Portrait of Håkon Jacobsen

Håkon Jacobsen (f.1982). Fotojournalist, videojournalist og erfaren innen mange former for journalistikk og TV-produksjon.

Jobber nå som linjelærer på Foto&Video-linjen på Danvik folkehøgskole i Drammen.

Ta kontakt om du trenger en fotograf, videoskaper eller noe midt i mellom.